I Sverige är vi en förening, vars uppgift är att informera om och arbeta med insamling till programverksamheten inom vår globala organisation. SAID Sweden arbetar med utbildning samt informations- och opinionsbildningsarbete i Sverige. De två verksamhetsområdena är på många sätt integrerade. När vi samlar in pengar sprider vi kunskap om hunger och fattigdom. När vi berättar om vad hunger och fattigdom är och om våra globala program når vi nya investerare och motiverar befintliga investerare att fortsätta vara partners.

Vi bedriver informations- och kommunikationsarbete om utvecklingsarbete i Sverige och utvecklingsarbete med lokala partner i syd, samt barn och ungdomsverksamhet i Sverige.

SAID Sweden genomför informations- och kommunikationsprogram samt insamling i Sverige för den svenska målgruppen i syfte att öka intresset för och kunskapen om globala utvecklingsfrågor och utvecklingssamarbete. SAID har säte i Stockholm och Göteborg. Verksamheten beräknas fortsätta i liknande omfattning. SAID åstadkommer stora förändringar med små medel. Vi arbetar utifrån en lokal kontext.

I Sverige är vi en förening, vars uppgift är att informera om och arbeta med insamling till programverksamheten inom vår globala organisation. Dessutom har SAID som uppdrag att arbeta med utbildning samt informations- och opinionsbildningsarbete i Sverige. De två verksamhetsområdena är på många sätt integrerade.