I Sverige är vi en förening, vars uppgift är att informera om och arbeta med insamling till programverksamheten inom vår globala organisation. SAID Sweden arbetar med utbildning samt informations- och opinionsbildningsarbete i Sverige. De två verksamhetsområdena är på många sätt integrerade. När vi samlar in pengar sprider vi kunskap om hunger och fattigdom. När vi berättar om vad hunger och fattigdom är och om våra globala program når vi nya investerare och motiverar befintliga investerare att fortsätta vara partners.