Image
Image

Vill du sponsra ett fattigt barn i skolan?

Nigeria finns ca. 13 miljoner barn i skolålder som inte går i skolan på grund av att deras familjer lever i extrem fattigdom. Dessa barn aldrig har varit i skolan eller hoppat av skolan eller riskerar att hoppa av. Vi söker, hittar och skickar dessa barn tillbaka till skolan genom vårt projekt TILLBAKA TILL SKOLAN.

Vi har 400 hundra sådana barn som SAID Sweden i samarbete med våra lokala partner i Nigeria har hittat och skickat tillbaka till skolan och därmed får de en ny start i livet, och redskap att själva ta sig ur fattigdom. Utan skolgång är detta omöjlig.

Detta gör Tillbaka till skolan:

  • Betalar skolavgifter för 401 barn.
  • Ger skolmaterial till barnen.
  • Pratar med föräldrar om hur viktig skolan är.
  • Utbildar lärare och rektorer. Fokus ligger på att lärare bidrar till att skapa miljö som stöder lärandet och visar respekt och lyssnar till barnen.

Företag eller privatpersoner kan sponsra ett eller flera barn i Nigeria. Det ger mervärde för pengarna.

Du kan ge via Swish 123 6 9 42 502 eller bg 381–0066.

Skattereduktion

Alla månadsgivare som ger minst 200 kr i månaden kan få skattereduktion på sina gåvor. Du får tillbaka 25% av gåvobeloppet från Skatteverket på gåvor upp till 6000 kronor om varje gåva är på minst 200 kr. Det gäller alla organisationer med avdragsrätt. SAID Sweden skickar en kontrolluppgift till Skatteverket för de gåvor vi fått, och du godkänner beloppet i din deklaration. Du behöver alltså inte skicka in några uppgifter själv.