SAID SWEDEN

Allmänna villkor för behandling av personuppgifter

Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig, så som exempelvis bilder, adress och telefonnummer.

SAID SWEDEN:s allmänna villkor för behandling av personuppgifter beskriver vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. SAID SWEDEN är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

SAID SWEDEN, organisationsnummer 802505-4464, adress Sågstuvägen 1C , 141 49 Huddinge- Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

När samlar vi in dina personuppgifter?

 • När du prenumererar på nyhetsbrev eller beställer material från SAID SWEDEN
 • När du ger en gåva till SAID SWEDEN
 • När du blir månadsgivare till SAID SWEDEN via autogiro
 • När du blir medlem i SAID SWEDEN genom att betala in medlemsavgiften
 • När du ansöker om att bli volontär, praktikant eller anställd hos SAID SWEDEN

Vad samlar vi in och hur länge sparar vi informationen?

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar är namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt i vissa fall personnummer och kontonummer.

När du skänker en gåva spar vi också information om transaktionen (belopp, datum, typ av transaktion och typ av gåva).

 • Kontonummer och personnummer sparas för dem som valt att ge via autogiro, samt datum för avtalet. 

  För medlemmar sparas namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • För nyhetsbrevet spar vi namn, e-postadress, datum för prenumerationen och information
 • om när och var personen skrev upp sig för nyhetsbrevet.
 • När du ansöker om att bli volontär, praktikant eller anställd sparar vi CV och annan relaterad information.
 • För anställda, praktikanter och volontärer spar vi nödvändig information för att kunna fullfölja vårt avtal.
 • För styrelsens medlemmar sparar vi personnummer. Vi tar en kreditupplysning på alla nya styrelsemedlemmar som sänds till Svensk Insamlingskontroll och därefter raderas från våra register.

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att kunna utföra vårt arbete. Uppgifter om gåvogivare sparas i 3 år.

Uppgifter för prenumeration på nyhetsbrevet raderas när prenumerationen upphör.

Testaments ärenden betraktas som avtal och sparas så länge avtalet gäller och arkiveras därefter.

Vi kan spara uppgifter en längre tid om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Acceptera allmänna villkor för behandling av personuppgifter

Genom att ge en gåva till SAID SWEDEN, beställer gratulationskort eller på annat sätt stöder oss eller prenumererar på vårt nyhetsbrev ger du underförstått ditt samtycke till våra allmänna villkor för behandling av kontakt- och personuppgifter. Du kan när som helst kontakta oss för att tacka nej till telefonsamtal, SMS, e-postutskick och brev eller för att helt bli borttagen ur vårt register.

Vad använder vi uppgifterna till?

När du ger en gåva eller beställer gratulationskort eller nyhetsbrev kommer vi att registrera dina personuppgifter i vår databas. De personuppgifter som du lämnar använder vi för att administrera beställda produkter, tacka för gåvan och föra egen statistik. Uppgifterna kan också komma att

användas för informations- och marknadsföringsändamål, uppföljning och utveckling av SAID SWEDEN:s verksamhet, för att bevaka vår rätt, samt för att i marknadsföringssyfte analysera gåvor. När du söker lediga tjänster använder vi personuppgifter endast för de ändamål för vilka de lämnats.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

SAID SWEDEN  kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Uppgifterna kan komma att kontrolleras mot andra register (t.ex. Ratsit eller Hitta.se) för att uppdatera adresser, få information om avlidna samt att undvika att det förekommer dubbletter i vårt register. SAID SWEDEN  kan även komma att lämna ut personuppgifter till företag som behandlar personuppgifter för SAID SWEDEN:s räkning, till exempel IT-leverantörer (nyhetsmail) och tryckerier (brevutskick). Det är dock alltid SAID SWEDEN som ansvarar för behandlingen.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att:

 • tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från myndighet
 • tillvarata SAID SWEDEN:s rättsliga intressen
 • upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem

Automatisk profilering

SAID SWEDEN kan komma att:

 • analysera och lägga till ytterligare uppgifter, baserat på de uppgifter du redan har angivit
 • dela upp personuppgifter i grupper/segment för att begränsa eller tillåta viss kommunikation
 • analysera eller kombinera personuppgifter

Barns personuppgifter

Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från personer under 18 års ålder.

Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter som SAID SWEDEN behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål. DU har även rätten att begära att dina personuppgifter inte ska behandlas med automatiska processer.

Rätt att tas bort

Du har rätt att bli borttagen ur vårt register. Kontakta oss om du vill ta bort eller ändra dina

personuppgifter eller om du vill göra en ändring i hur vi kommunicerar med dig.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss. Du kan också kontakta datainspektionen: datainspektionen@datainspektionen.se

Kontakta SAID SWEDEN

Har du några frågor om hur SAID SWEDEN behandlar personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag,

Kontakta oss på något av följande sätt:

SpringAid International Development (SAID) Sweden

Sågstuvägen 1C, 141 49 Hiddinge, tel 073 658 37 66

info@saidsweden.se,
Sekr, Doris Wennerberg, tel 070 458 4498, said-goteborg@saidsweden.se