Elva år gamla Maria Uzondu från Mbano i Imo, Nigeria är ett barn med en tydlig vision om att bli
Styrelse och kansli SAID Sweden är en ideell organisation som styrs demokratiskt. Styrelse består av sju personer som väljs av