SpringAid International Development (SAID), Sweden är en ideell förening med syfte att bekämpa fattigdom och dess konsekvenser särskilt bland marginaliserad