STÖD FATTIGDOMSBEKÄMPNING GENOM ENTREPRENÖRSKAP

 

Covid-19-pandemin exponerade på global nivå svagheterna i rådande sociala, ekonomiska och politiska system – särskilt deras misslyckande med att skydda de mest utsatta.

För att vi ska kunna bryta fattigdomsbarken måste vi säkert tänka och bete oss annorlunda. SAID Sverige ser den enorma potentialen hos gräsrotsentreprenörer för att lindra fattigdom i sina samhällen. Vårt unika sätt att lyckas är att kombinera gruppbesparingar, kompetensutbildning, mikrofinansiering och marknadslänk. Vår beprövade modell är effektiv och kostnadseffektiv, och vi vet att den är en hållbar väg ut ur fattigdom.

Hur allt började

Entreprenörskap har varit ett av de fem huvudfokusarna för SpringAid International Development. Från början har vi utbildat kvinnor och ungdomar i entreprenörskap, hitta och skicka tillbaka sårbara barn som hoppats av skolan till skolor, samt främja hälsa och välbefinnande och sociala bostäder för hemlösa särskilt kvinnor och barn. Vi har alltid vetat att för att utrota fattigdom måste den bekämpas från rötterna. Och för människor som lever i extrem fattigdom är ett anständigt jobb och en hållbar inkomst ett grundläggande steg mot en mer välmående, säkrare och hälsosammare framtid.

Vi driver en integrerad fattigdomsbekämpning. Vår modell, rättighetsbaserad hjälp till självhjälp, ger deltagarna möjlighet att ta ansvar för sina egna liv. Vi tränar dem, men de bestämmer själva om framtiden.

Idag har SpringAid International Development (SAID Sweden) lokalapartner i Nigeria och Kamerun. Vi är också närvarande med insamling och programstöd i Sverige och Storbritannien samt USA. Tillsammans främjar vi skapandet av små företag och jobb för fattiga och marginaliserade kvinnor och ungdomar.

(SAID Nigerias Entrepreneurship Development Center, Obowo-Imo State-Nigeria)

Jobb hjälper till att bryta cykeln av fattigdom. Vi hjälper till att skapa entreprenörs tankesätt, särskilt kvinnliga entreprenörer, och hjälper dem att skapa sin egen framgång.

När kvinnor, som utgör mer än 50% av Nigeria och Kamerun, är bättre utbildade, omskolade och utgör en större del av arbetskraften, förbättras ett lands BNP väsentligt.

I genomsnitt fem familjemedlemmar drar nytta av varje jobb vi hjälper våra företagare att skapa. Det innebär fler barn i skolan och fler föräldrar med förmågan att lägga hälsosam mat på bordet och söka vård i tid samt ha ett anständigt tak över huvudet.

Kvinnor och barn – vårt fokus

Kvinnors ekonomiska bemyndigande. Kvinnorna vi arbetar med står inför många utmaningar – fattigdom, brist på utbildning, könsdiskriminering – men när de tar examen från SAIDs utbildning är de starkare och mer självsäkra. När de börjar tjäna pengar förbättrar de sin position och inflytande i familjen och i samhället. Att stödja kvinnor att samlas ger dem också en starkare röst och bättre chans att hävda sina rättigheter.

Stärka ungdomar.

I länder där ungdoms arbetslösheten växer i alarmerande takt och där konsekvenserna av klimatförändringarna känns kraftigt dagligen är målet med SAID Sverige enkelt: Att ge möjlighet till en miljö till entreprenörs tänkesätt som leder till egenföretagande bland ungdomar och öppnar upp vägen till framgång genom hållbart och motståndskraftigt företagande.

(SAID Nigeria i en entreprenör session)

Vår modell

Social mobilisering. Vi är övertygade om att människor uppnår stora saker när de kommer tillsammans för ett gemensamt syfte. Därför mobiliserar vi och skapar självhjälpsgrupper, vanligtvis består av kvinnor, som stöder varandra, sparar tillsammans och lär sig tillsammans. De bistår av ca. 7-15 medlemmar som bidrar till gruppens sparande varje vecka.

Entreprenörsutbildning. När en självhjälpsgrupp har bildats och med sin sparfond på plats tränar vi medlemmarna att starta och utveckla små företag med hjälp av moduler inom grundläggande finansiell kunskap, bokföring, affärsutveckling, marknadsföring och mer. Att lära sig om mänskliga rättigheter är integrerat i modulerna.

Tillgång till kredit. Gruppsparande hjälper till att finansiera de flesta nya företag. Men när medlemmar behöver mer kapital än de kan låna internt, tränar vi dem i kredithantering och ger tillgång till mikrokredit, finansierade av SAID Credit Advance Platform (CAP) eller ett trovärdigt Micro Finance Institute. Den genomsnittliga återbetalningsgraden i SAID Nigerias program är över 98 procent.

Länka företagare till marknader. Slutligen hjälper vi etablerade företagare att konkurrera – och frodas – genom att hitta marknader, köpa billigare varor och förbättra deras varumärke, förpackning, kvalitet och värdetillägg. Uppskalning hjälper företagare att skapa fler jobbmöjligheter och gynnar deras samhällen direkt.

Om SAID Sweden

SAID Sweden startade i Göteborg, Sverige 2008 av Chikezie Onuoha (PhD). Det är en resultatdriven organisation. Vi spårar viktiga resultatindikatorer i vårt arbete varje månad för att mäta vår påverkan. Vi har stött hundratals företag och vi har hjälpt till att skapa hundratals jobb. Entreprenörskap är en säker väg för att bryta fattigdom. Vår vision är en värld utan fattigdom, där alla människors värdighet och jämlikhet erkänns och respekteras, där hunger och fattigdom inte längre avhumaniserar någon person.

Vi antar ett integrerat rätt perspektiv på alla våra aktiviteter, projekt och program. Deltagande är kärnan i allt som SAID Sweden gör. Vi arbetar med människor som inte bara arbetar för dem. Därför är vår metod att uppmuntra samhällsägande till de projekt vi påbörjar. Vi arbetar för att uppnå excellens inom vårt område.

Det främsta och övergripande målet för vårt engagemang är att utrota fattigdom med en hållbar strategi. FN: s hållbara utvecklingsmål är nyckeln till detta. SDG ligger på 17 mål med 169 mål som nationerna ska uppnå fram till 2030.

Corona-pandemi och dess konsekvenser har minskat vår insamlingsförmåga och minskat antalet personer som får hjälp från vårt program. Vår administrationskostnad är cirka 10%.

Hur du kan stödja

Det finns många sätt att bekämpa fattigdom tillsammans med oss! Du kan göra en donation här och nu – eller välja att stödja vårt arbete på längre sikt genom att bli en månadsgivare. Om ditt företag vill ha ett bestående CSR-samarbete som har en positiv inverkan – kontakta oss för vidare diskussion.

Du kan också stödja sociala företag initierade av deltagarna i vårt program

Du kan hjälpa till att lösa några av problemen i samhällen genom att donera till sociala företag initierade av ungdomar i våra program.

SpringAid hoppas, som namnet antyder, att få en vårtid i individer och samhällen. Om du vill som vi hoppas på en fri, rättvis och progressiv värld, gå med oss ​​idag och bli en SpringAid International Development-välgörare. Eftersom vi är en ideell organisation som erbjuder gratis tjänster av hög kvalitet till våra medarbetare, är ditt bidrag, oavsett om det är monetärt eller in natura, engångs eller återkommande, viktigt för oss.

Du kan samarbeta med oss ​​för att arbeta för visionen om SpringAid International Development genom att erbjuda lite av din tid och expertis, infrastruktur eller utrustning, medieexponering, såddfinansiering för våra entreprenör studenter eller ekonomiskt stöd till vår organisation, eller till och med genom att frivilligt hjälpa vår verksamhet eller en av våra händelser.

Som en ideell organisation är SAID Sweden på ständig utkik efter begåvade individer som vill bidra med sin tid och färdigheter på deltid eller ad hoc-basis. Både vår dagliga verksamhet och våra evenemang kan dra nytta av den entusiasm och engagemang som volontärer ger till allt de tar upp. Volontärarbete i ideella aktiviteter är ett viktigt sätt att bidra till att bygga en värld som värderar alla mänskliga liv lika och hjälper dem att lyfta sig ur fattigdom. Har du passionen att tjäna mänsklig värdighet och ge ett liv värt människor för alla människor; snälla frivillig att tjäna hos oss.

Skattereduktion

Alla månadsgivare som ger minst 200 kr i månaden kan få skattereduktion på sina gåvor. Du får tillbaka 25% av gåvobeloppet från Skatteverket på gåvor upp till 6000 kronor om varje gåva är på minst 200 kr. Det gäller alla organisationer med avdragsrätt. SAID Sweden skickar en kontrolluppgift till Skatteverket för de gåvor vi fått, och du godkänner beloppet i din deklaration. Du behöver alltså inte skicka in några uppgifter själv.

Tillsammans investerar vi i människor!

info@saidsweden.se

Bankgironummer: 381–0066

Swishnummer: 1 236942 502

Tel: + 46-0736583766