Styrelse och kansli

SAID Sweden är en internationell utvecklings ideell organisation som styrs demokratiskt. Styrelse består av sju personer som väljs av årsmötet. Samtliga i styrelsen väljs på mandatperioder om tre år och nomineras av SAID Swedens lokalavdelningar. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten, och ger i uppdrag till kansli att utföra arbetet. Mellan SAID Swedens  årsmöten är det styrelsen som är organisationens högst beslutande organ.

 

STYRELSENS MEDLEMMAR

 
 

ORDFÖRANDE

SAID Swedens grundare Chikezie Onuoha har engagerat sig för marginaliserade och fattiga människor i 25 år. Han kommer ursprungligen från Nigeria och har bott i Uppsala, Västerås, Gävle och Göteborg. Han är också grundare för det globala SAID familj som finns i Stor Britannien, Kamerun, USA, och Nigeria. Han har enastående passion för utvecklingsfrågor och utvecklingsverksamhet och brinner för mänskliga rättigheter. Chikezie har en doktorshatt i medicinsk etik och är verksamhetsansvarig för SAID Sweden.

 

John Chu (Vice ordförande)

Har varit medlem i SAID Sweden sedan starten i 2008. Egenföretagare, arbetar som Sushi chef i restaurant Koizen i Göteborg. John kan beskrivas som en entreprenör och har start flera olika projekt både i Sverige, Kina och Indien. Johns ambition är att sprida kunskap om SAID Sweden och dess arbete. Han organiserar möten och initierar insamlingsaktiviteter i nära samarbete med övriga SAID medlemmar. Huvudprojekt för John är programmet för John är att hjälpa utbilda kvinnor och ungdomar i entreprenörskaps tänkande, består med financiell kunskap, starta eget små företag, mentorskap för Självhjälpsprogrammet.

Doris Wennerberg  (Sekreterare)

Hon har varit lärare i främmande språk och skolledare vid gymnasiet i Kungälv; sedan flyktingkrisen 2015 har hon introduktionskurser i svenska och svensk samhällskunskap för nyinflyttade. Hon leder Göteborgs lokalavdelning inom SAID Sweden. Doris är väldigt intresserad av utbildnings- och undervisningsfrågor; därför ligger henne programmet Back to School särskilt varmt om hjärtat.

Evline Karam

Evline har haft erfarenhet som egen företagare i hemlandet i Lebanon och är också styrelse medlem i Mångsysslarna AB, Gävle. Hon jobbar som kanslist i S:t Pauli Katolska församling, Gävle. Sedan två sedan sitter hon i SAID Swedens styrelse. Hon har ansvar för medlemsvärvning .

Christopher Amalaha (Kassör och kanslist)

Han driver eget bokförings företag Chrismilia. Christopher har många års engagemang i föreningslivet. Han var en gång  ordförande i ideell förening Youth Kids international (YKI), nuvarande ordförande i Nzuko Ndigbo Gävleborg, Igbo folkets Ideell Förening. Sedan 2017 har han varit styrelse medlem i SpringAid international Development, SAID Sweden som Kassör och en av Gävle kanslis ansvariga.  Han brinner för utvecklingsfrågor och samarbete särskilt för fattigdomsbekämpning bland marginaliserade kvinnor, ungdomar och barn. 

Teresa Chu 

Medlem i SAID Sweden sedan många år. Egenföretagare, arbetar som Sushi chef i restaurant Koizen i Göteborg. Teresas önskan är att göra SAID Swedens namn och arbete känt. Hon organiserar insamlingsaktiviteter och arbetar nära andra SAID Sweden medlemmar. Hon hjälper till att stödja vårt projekt Back to School och Självhjälpsprogrammet för föräldrarna i Nigeria.

Rimoun Samaan 

Han år kock på Compass Group AB sedan.  Har alltid jobbat inom hotell och restaurang branschen samt som konsult på café maskiner och restaurang möbler företag i drygt 2år. Raymond har alltid haft intresse för föreningsliv och fattigdomsbekämpning. Han känner sig glad när han har möjlighet att hjälper utsatta, marginaliserade människor skaffa sig ett bättre liv. Ursprungligen kommer han från Syrien. Innan utvandring till Sverige hade han bott i Libanon och i Saudiarabien sammanlagt cirka 18 år. Raymond kommer med sin kunskap och kompetens sedan två års sedan till SAID Swedens styrelse.

Suppleanter

Matthew Ike (Suppleant)

Han har varit medlem av SAID Sweden i många år och satt tidigare i styrelse som ordinär ledamot. Matthew har intresse  för utvecklingsfrågor och fattigdomsbekämpningsarbete särskilt om hur fattiga människor kan få hjälpa genom mobiliseraring och organisering att lyfta sig ur fattigdom. Han är övertygade om att SAIDs verksamhet är viktig och kan göra stor skillnad för utsatta människor både i och utanför Sverige

Berit Keszei (Intern revisor)

Hon är medlem av SAID Sweden sedan många år tillbaka  och samt intern revisor för vår organisation. Berit är vd för BK Revisorsbyrå AB, Göteborg. Hon har över 50 års erfarenhet i de ideella sektor och är engagerad i många ideella verksamhet bland annat Tro och Ijus (förståndhandikappande organisation) som dess skandinaviska region ledare.

 

Amelia Nzeribe (Suppleant)

Hon är verksam inom social tjänster och medlem av SAID Sweden sedan flera år tillbaka. Amelia är koordinator för SAID Swedens Stockholm lokalavdelning.

Gunnar Sjödelius (Godkänd  Revisor)

Han är vd i Sjödelius Ekonomikonsult och revisor för SAID Sweden . Gunnar har varit verksam som revisor och rådgivare sedan 1990. Delägare i REX Revision i 15 år och även varit anställd på Grant Thornton  och Deloitte.  Företaget kommer med en lång erfarenhet av revision inom många olika brancher. De ger en kvalitetssäkring av redovisning och årsredovisning samt förvaltning. Rådgivning av hög kvalité inom skatt, deklaration, bidragsansökningar m.m. är bland vad företag erbjuder. 

                                           Valberedning
  • Emmanuel Emer (ordförande Gävle lokalavdelning)
  • Imad Said
  • Chikezie Onuoha ( grundare och verksamhetsansvarig)