Boende Bristen i Nigeria

Coronaviruspandemin och dess därmed sammanhängande sociala omvälvningar i många länder har avslöjat vår osäkerhet och rädsla och maktlöshet i vissa livshändelser. I en sådan situation är det lätt för oss alla att falla i missmod och misstro.

 I Nigeria fortsätter människor att utmanas av pandemin och dess konsekvenser. Människorna i detta land är motståndskraftiga och trots de personliga svårigheterna slutar de aldrig att ”tacka Gud” för hans närvaro bland dem. Tack för dina böner och stöd och var säker på att vi dagligen tänker på och ber för dig, din familj och dina önskningar. Tack för vård och kärlek till dem som inte har någonstans att lägga huvudet.

Jag hoppas att du hittar styrka i den uppståndne Herren, historiens Herre och ber att du finner honom i dessa dagar. Vi kan aldrig glömma att Jesus dog och uppstod så att vi kunde leva. I Kristi passion, död och uppståndelse förvandlas upplevelsen av smärta, lidande och sorg till dörrar till ”Uppståndelse” och förnyelse.

Mer än någonsin ställer vi vårt hopp till de positiva krafterna hos människor. Med vår verklighet bekräftar vi medmänsklighet som stärker de personliga relationerna med de närmaste och de som vi är kallade att älska och ta hand om.

Vi är bland annat kallade att älska och ta hand om fattiga och hemlösa. SAID Nigeria Social Housing Program lyfter fram aktuella utmaningar och risker för hemlösa som bor i omänskliga och marginaliserade områden och hur det påverkar deras liv.

Vår plan att bygga förra året kunde inte genomföras på grund av otillräckliga medel.

Projektet syftar till att ta itu med problemet med hemlöshet genom att tillhandahålla enkla, blygsamma hus till 32 fattigaste av de fattiga som bor i beklagliga, omänskliga, osäkra, ohälsosamma, överbelastade förhållanden och hukar i slummen i Owerri, Imo State och i överhängande fara för utvisning. Vi kommer att bygga åtta bostäder i fyra enheter för dessa extremt fattiga familjer.

Sedan SAID Nigeria började 2009 har de försett över 308 personer i sydöstra Nigeria med gratis bostäder. De flesta av familjerna bor i Umuguma och Okuku i Owerri-området.

Rapporter från Urbanet uppskattar att nigerianska städer måste tillhandahålla 700 000 nya bostäder per år för att tillgodose befolkningstillväxt och urbanisering. Officiella uppgifter visar att nya bostadsleveranser är mindre än en tiondel av detta, och de allra flesta till priser som endast är överkomliga för en liten minoritet av familjer.

Utöver skyddet möjliggör bostäder också människors tillgång till tjänster som el, vatten och sanitet, vilket är avgörande för hälsa och välbefinnande. Det extremt begränsade utbudet av prisvärda formella bostäder påverkar hushållens välbefinnande negativt och har en skadlig effekt på förmögenhetsbanorna.

Att ta bort de hinder som hindrar låginkomsthushåll från att få tillgång till formella fastighetsmarknadssystem skulle ha en positiv inverkan på både hushållen och de städer där de bor.

Det finns mycket som kan bli bättre på bostadsmarknaden.

Vissa undersökningsdata visar att 79% av hushållen i Owerri hyr sina huvudsakliga bostäder. Många hyresvärdar behandlar sina hyresgäster respektlöst i många fall. Dessa hyresvärdar kräver att hyresgäster i standardarrangemang betalar ett års hyra i förskott. Medan du hyr kräver hyresvärdarna att du reparerar vad som helst på grund av en längre tids användning och slitage.

Dessa hyresvärdar ställer sina villkor och lämnar inget val åt hyresgästen. Medan hyra kan vara ett val för vissa har många inget alternativ; det första steget på vägen till ett hus  är helt enkelt utom räckhåll.

Data publicerade av Center for Affordable Housing Finance in Africa (CAHF) visar att en startbostadsenhet på 35 kvadratmeter i Nigeria kostar cirka N15 598 181 (40 913 US $). Endast 20% av stadsbefolkningen förutsätter att köparen kan få tillgång till en 20-årig amortering.

I hela Nigeria finns det färre än 40 000 inteckningar utestående, i ett land med en befolkning på över 200 miljoner.

Vi skulle uppskatta stöd och bidrag från andra privatpersoner och samarbetsorgan som delar vår vision om en hemvist som en mänsklig rättighet. Tack! Det borde finnas flera som du. Ni som stödjer vårt arbete gör skillnad på riktigt. Tack vore ni, har dessa medmänniskor tak över huvudet. Ge en gåva så kan vi fortsätta vårt viktiga arbete!

Bankgirokonto: 381–0066

Swishnummer: 1 236 942 502

Skattereduktion

Alla månadsgivare som ger minst 200 kr i månaden kan få skattereduktion på sina gåvor. Du får tillbaka 25% av gåvobeloppet från Skatteverket på gåvor upp till 6000 kronor om varje gåva är på minst 200 kr. Det gäller alla organisationer med avdragsrätt. SAID Sweden skickar en kontrolluppgift till Skatteverket för de gåvor vi fått, och du godkänner beloppet i din deklaration. Du behöver alltså inte skicka in några uppgifter själv.