Hem för Slumboende i hjärtat av Owerri Stad- Nigeria

Varje donation gör skillnad. Din donation hjälper familjer att bygga en säker plats att kalla hem. Vänligen ge en donation online idag. 

Hemlöshet utbreder sig runt om i världen. Även här i Sverige möter vi hemlösa människor på gatorna. Tack vore det sociala systemet kan de som är hemlösa få hjälp i Sverige. I många fattiga länder finns det inte något hjälp. Människor lever under broar. Det är smärtsamt att få möte föräldrar som med sina barn lever ute på gatorna. SAID Sweden i samarbete med lokal partner i Nigeria arbetar med att hjälpa, med välgörenhet med barn och familjer som är hemlöshet. Varje dag möter vi människor i hemlöshet. Ge en gåva och hjälp oss att hjälpa de hemlösa.

För några veckor sedan besökte vår programledare, Paul Onyebuchi en vän nära ICT-parken i Owerri. Synen av en slum i hjärtat av Owerri-staden var en stor chock. Paul gick in i slumområdet för att prata med några av familjerna. Det var 28 mycket fattiga familjer i alla med i genomsnitt fyra barn. Alla lever i substandard boende berövade av nödvändiga service.

Dessa familjer lever i ”extrema sociala nödsituationer” och osäkra förhållanden och platser och utsätts för vräkning. Alla dessa fattiga familjer kan inte drömma om att få tillgång till konventionella boendeprogram. Dåliga bostadsförhållanden här avser inte bara otillräckliga anläggningar (t.ex. el-, rör-, vatten mm), dåliga väggar, golv, tak eller ventilation inom enskilda hus men hänvisar också till hela stadsdelen som kan kännetecknas av oavbrutet ljud, överdriven trafik Överbelastning, förorening och ohälsovillkor, brist på grundläggande verktyg och sociala bekvämligheter.

Generated button

SAID beslutade efter diskussioner med dessa fattiga familjer att göra något för att ta itu med behovet av denna speciella kategori av hemlösa fattiga och de andra som lever i osäkra bostadsförhållanden: mestadels änkor mödrar som ansvarar för familjen med medelvärden. Projektet kommer att implementeras på ett befintligt paket av landsåtgärder ca 4,5 tomter belägna vid Umuguma, Owerri Norra, där vi redan har byggt mer än 8 enheter. Totalt 12 enkla rumsenheter i block av 4 halvfasta studiolägenheter kommer att byggas enligt, vardera med badrum och kök. Huset kommer att byggas med hjälp av lokalt byggmaterial av cement, murbruk och tegel. Takbeläggningen kommer att göras med trimmad litet spännvidd.

Vi hoppas kunna genomföra projektet i samarbete med SAID Sweden och SAID UK. Här kommer du våra läsare och supportrar in i bilden. Oavsett vad du donerar eller ger i stöd för detta projekt kommer att uppskattas mycket. De som bor i Sverige bidra via Swish nummer: 1 236 942 502 eller Bankgiro: 381–0066.

Den största delen av den nya urbana tillväxten i afrikanska städer kommer att inträffa i slumområdena. Slumområden kännetecknas av bostäder med fem huvudbrister: 1) ingen förbättrad vattenkälla; 2) brist på förbättrad hygien 3) impermanent eller osund fysisk struktur 4) Otillräckligt bostadsutrymme och förekomst av överbeläggning. Och 5) inget krav på säkra anställning. FN uppskattar att mer än 200 miljoner människor i regionen kommer att bo i slumområde år 2020 (FN-habitat 2014). Slumpopulationerna växer med 4,5 procent årligen, en takt som kommer att fördubbla befolkningen på 15 år (Marx et al., 2013).

Efter denna period kommer majoriteten av världens skumborna att bo i afrikanska städer; För närvarande upplever varje annan region en snabb minskning av slum förekomst.

Framväxten av slumområdena i Afrika kommer att drivas av migration och befolkningstillväxt, vilket kommer att driva bostadsbehoven och den nuvarande bristen på infrastruktur för både det befintliga och förväntade framtida bostadsbeståndet. Även om urbaniseringens natur och takt varierar mellan länder, med över en fjärdedel av världens snabbast växande städer, genomgår Afrika en enorm stadsövergång. 1,2 miljarder stadsborna år 2050. 4,5 miljoner nya invånare i informella bosättningar varje år.

Afrika söder om Sahara växer snabbt. Förenta staterna förutspår att Afrika kommer att ta över Asien som världens snabbast urbaniserande region år 2025 (FN 2014). Under de närmaste 20 åren kommer den totala befolkningen på kontinenten att överstiga de kombinerade befolkningarna i Europa och Amerika. År 2050 kommer Nigeria ensam att bidra med nästan 10 procent av världens totala befolkningstillväxt.

Ge en gåva till SpringAid International Development- SAID Sweden – Gåvan som förändrar familjers och barns liv
SAID Sweden arbetar för alla barns rätt till en trygg uppväxt. Ge en gåva här och nu för framtiden – för att trygga barn blir trygga vuxna.
Ge en gåva till Rädda Barnen – Gåvan som förändrar barns liv. Vi är rättighetsbaserad, barns och familjs rätt organisation.
SAID Sweden arbetar för alla barns rätt till en trygg uppväxt. Barn förtjänar en trygg barndom. Ditt bidrag gör skillnad. Hjälp till att bryta tystnaden – bli månadsgivare hos SAID Sweden idag. Bli månadsgivare idag. Hjälp utsatta barn.

Bankgirokonto: 381–0066

Swishnummer: 1 236 942 502

Skattereduktion

Alla månadsgivare som ger minst 200 kr i månaden kan få skattereduktion på sina gåvor. Du får tillbaka 25% av gåvobeloppet från Skatteverket på gåvor upp till 6000 kronor om varje gåva är på minst 200 kr. Det gäller alla organisationer med avdragsrätt. SAID Sweden skickar en kontrolluppgift till Skatteverket för de gåvor vi fått, och du godkänner beloppet i din deklaration. Du behöver alltså inte skicka in några uppgifter själv.

Generated button