Entreprenörskap

Arbetslöshet är mycket höger i fattiga länder och skolsystemet förbereder inte studenter för arbete som krävs av industri och företag. Vi stödjer entreprenörskap utbildning som skapar entreprenörskap tänkesätt hos deltagare i samarbete med våra lokala partner. Entreprenörskapet handlar om att våga ta risker, skapa nya möjligheter där andra ser problem och att kunna starta egna företag  och utveckla dessa med innovativa sätt att tänka.

Generated buttonEntreprenörskap är ett viktigt verktyg för att göra det möjligt för individer och samhällen att lösa socioekonomiska utmaningar. Genom utbildning och stöttande nätverk bidrar SAID Sweden till att människor kan utnyttja sin potential och utvecklas till småskaliga och framgångsrika entreprenörer. Så bekämpar vi fattigdom långsiktigt!

Maria Magdalena Entrepreneurship Development Center är en del av SpringAid International Development (SAID Nigeria) Local Access Entrepreneurship Program (LEAP). SAID Nigeria är SAID Swedens lokalpartner i Nigeria.

Arbetsmarknaden förändras dagligen till följd av automatisering, artificiell intelligens och andra avancerade teknologier som snabbt förändrar arbetets natur. Konsekvenserna av denna utveckling är ännu inte kända i sin helhet. Men det råder ingen tvekan om att det ger en helt ny sociokulturell och ekonomisk värld.

Arbetare kämpar med trender som ständigt utmanar deras färdigheter och världsbild. Många jobb försvinner, andra är ohållbara. Ändå kräver vissa jobb en förändrad uppsättning färdigheter. Runt oss ser vi arbetare som riskerar att bli fördrivna genom tekniska förändringar av arbetet.

Även om denna omvandling medför risker och utmaningar för många arbetare, ger de också anmärkningsvärda möjligheter för innovationer, nya företag. Naturligtvis är dessa endast tillgängliga för dem som har utrustat sig med den nya uppsättningen färdigheter, resurser och nätverk som krävs av dessa nya trender. Tillgång till kapital, efterfrågade färdigheter, infrastruktur samt nödvändigt ekosystem-nätverk blir avgörande för att skapa jobbmöjligheter för de ungdomar och hållbara samhällen.

Man konstaterar att i samma städer där många människor är arbetslösa finns det också många lediga platser som väntar på att fyllas av arbetare med relevanta och lämpliga kompetenser.

Nya utmaningar för arbetstagare

Dessa utmaningar ställs arbetarna inför för att öka sin kompetens och ändra sin utbildning sig så att de kan möta arbetsgivarens / marknadens efterfrågan eller starta egna företag.

På många ställen är skolsystemet inte utrustat för att möta utmaningarna med dessa nya trender på marknaden.

I detta avseende blir vikten av att upprätta och driva entreprenörscentra självklar, särskilt när det gäller att ge sårbara och marginaliserade individer och samhällen möjligheter.

Maria Magdalena Center för entreprenörsutveckling är ett initiativ som syftar till att använda teknikbaserade lösningar som kommer att skapa jobbskapande och hållbara företag som kommer att generera både ekonomisk och social avkastning genom utveckling av inkluderande entreprenörskapstänkande, starta och leda eget företag, resursgenerering, teknik , hantera samhällsutmaningar genom socialt entreprenörskap och nätverk.

På detta sätt kommer det att bidra till att bygga upp kunskapsbasen för individer och samhällen som leder till skapande av ekonomiskt välstånd för både individer och samhällen. Det är möjligt att hjälpa till att minska den globala fattigdomen och förebygga lidandet som människor i fattigdom uthärdar varje dag, genom delat välstånd och genom att lära människor de strategier som fungerar.

Maria Magdalena Entrepreneurship Development

Vid Centret förser vi arbetstagare med teknisk, digital och finansiell kompetens samt de hållbara färdigheter som behövs för att hålla jämna steg med den föränderliga arbetsmarknaden.

Som en ideell organisation vet SAID Sweden och är övertygad om att stora prestationer vanligtvis är födda av stora uppoffringar. Det är aldrig resultatet av själviskhet. Endast generösa sinnen uppnår storhet. Det är därför vi har inrättat detta centrum för att tillhandahålla nödvändig transformation i tänkesätt för fattiga och marginaliserade människor. Vi vet att både fattigdom och rikedom är avkomman till tankar.

Med ett bestämt syfte kan vem som helst uppnå nästan vad som helst som de har en brinnande passion och starkt engagemang för.

Du kanske är fattig, men du kan börja skapa rikedom när du ändrar dig. Ja, det finns inget så kraftfullt i livet som en förändrad tänkesätt.

Vår modell – rättighetsbaserad hjälp till självhjälp – låter människor ta ansvar för sitt eget liv. Vi fokuserar framför allt på fattiga och utsatta kvinnor. Fler får det bättre. Unik arbetsmodell. Jobbskapande välgörenhet. Lokalt utvecklingsarbete.

Bankgirokonto: 381–0066

Swishnummer: 1 236 942 502

Skattereduktion

Alla månadsgivare som ger minst 200 kr i månaden kan få skattereduktion på sina gåvor. Du får tillbaka 25% av gåvobeloppet från Skatteverket på gåvor upp till 6000 kronor om varje gåva är på minst 200 kr. Det gäller alla organisationer med avdragsrätt. SAID Sweden skickar en kontrolluppgift till Skatteverket för de gåvor vi fått, och du godkänner beloppet i din deklaration. Du behöver alltså inte skicka in några uppgifter själv.

Generated button

 

 

Träffa Maria Elva år gamla Maria Uzondu från Mbano i Imo, Nigeria är ett barn med en tydlig vision om
Styrelse och kansli SAID Sweden är en internationell utvecklings ideell organisation som styrs demokratiskt. Styrelse består av sju personer som