Arbetslöshet är mycket höger i fattiga länder och skolsystemet förbereder inte studenter för arbete som krävs av industri och företag. Vi stödjer entreprenörskap utbildning som skapar entreprenörskap tänkesätt hos student i samarbete med våra lokala partner. Entreprenörskapet handlar om att våga ta risker, skapa nya möjligheter där andra ser problem och att kunna starta egna företag  och utveckla dessa med innovativa sätt att tänka.

 

 

Post Grid lazy load
Tillbaka till skola (Ensuring Access to Basic Education Program– EAEP) Programmet stöder initiativ som syftar till att förbättra tillgång till