Det kom äntligen. Sedan juli har vi pratat med The Girl Generation för ett projektbidrag. Workshops och seminarier anordnade av TGG har deltagits av SAID-program och projektansvariga. Mycket hårt arbete har gått in i förberedelserna. Vi är glada att informera alla våra supportrar och volontärer samt de samhällen vi jobbar med med att vi äntligen har fått ett bidrag för projektet ”Social Change Mobilization in 6 Communities to End FGM.” Detta är verkligen en välkommen fond för detta viktiga projekt. Vi gillar att tacka Girl Generation för att förlänga detta bidrag till SAID Nigeria. På samma sätt uppskattar vi uppriktigt bidrag från projektgruppen, särskilt Frank Uchelor, Peter Tykknnen, Paul Ekechukwu och det tekniska stödet från vår grundare, Dr Chikezie Onuoha.

Huvudsyftet med detta projekt är att bidra till att minska och eliminera fall av FGM i högpralenssamhällen i Imo-staten genom samhällsmässig social förändringsmobilisering som syftar till att förändra attityder och beteenden som fördömer FGM, främja och fortsätta det i målgrupperna. Det är också att omvandla de sociala normer som grundar och driver FGM i dessa samhällen och bidrar till den globala åtgärden som syftar till att sluta den i en generation.

Projektet kommer att använda olika strategier, inklusive gemenskapsmobilisering, advokatbyrå och lobby, ökad medvetenhet och kapacitetsuppbyggnad. Huvudverksamheten kommer att omfatta medvetenhetsmöten, kapacitetsuppbyggnadsverkstad, mentorskap, rådhusmöten, upprättande av gemenskapsaktionsgrupper, dialogmöten med nyckelaktörer, traditionella linjer, religiösa ledare, CBO, personalutbildning, gemenskapsdeklaration mot våld mot kvinnor och Flickor i alla dess former.

För att genomföra dessa aktiviteter ska vi använda rätt väg framåtriktad strategi. Det mobiliserar samhällen, dialoger med ansvariga för att stödja samhällets egna önskade förändringar. Processen med rätt väg framåt består av tre delar som kommer att följa varandra: Gemenskapsmobilisering, Dialogen för förändring och Realiserande av gemensamt avtal.

Chiamaka Ekwueme
Projektansvarig, SAID Nigeria

Översatt: Oluchi Nwoko