”Tillgång till högsta möjliga hälsostandard är varje människas grundläggande rättighet, oavsett etnicitet, religion, politisk åsikt eller ekonomiska och sociala förutsättningar.” Detta fastställs i WHO:s författning som undertecknades av medlemsländerna i juli 1946.

Runt 690 miljoner människor, cirka 9 procent av världens befolkning människor lever i extrem fattigdom Idag.

I Afrika söder om Sahara är dör många människor av vanliga sjukdomar liksom malaria, diabetes, hög-blodtryck osv av okunskap, mödradödligheten fortfarande hög. Spridningen av hiv/aids har bromsats, men är fortfarande en betydligt vanligare sjukdom i dag än för 20 år sedan. Dessutom medför klimatförändringarna helt nya hälsoutmaningar.

I Nigeria lider många barn under fem år av kronisk undernäring. Nigeria har blivit världens fattigdoms huvudstad. Icke utbildade familjer är de värst drabbade och är är även förekomsten av malaria väldigt hög. Undernäring bland små barn är ett oerhört allvarligt tillstånd som kan vara livshotande.

SpringAid International Development – SAID Sweden har bekämpat undernäring och malaria sedan starten genom en kombination av förebyggande åtgärder och behandling av de som redan drabbats. Projektet är  ett samarbete med vår lokalpartner- SpringAid International Development (SAID Nigeria) och  Vitamin Angels

 Vi arbetar både med direkt stöd till drabbade och på en samhällelig nivå för att få till en långsiktig förändring. Nigeria har bland de sämsta hälsoindikatorerna i världen. SAID Swedens förebyggande och hälsofrämjande arbete med våra partners i syd gäller mobilisering, organisering av byar för att öka kunskap om olika hälsotillstånd och kapacitet utbildning för vårdpersonal. Vi har fokuserat på hiv/aids, malaria, diabetes.

Generated button

TÄNK ATT MED 100 SEK KAN DU RÄDDA LIV PÅ FEM BARN

Ge en gåva till SpringAid International Development- SAID Sweden – Gåvan som förändrar familjers och barns liv
SAID Sweden arbetar för alla barns rätt till en trygg uppväxt. Ge en gåva här och nu för framtiden – för att trygga barn blir trygga vuxna.
 Gåvan som förändrar barns liv. Vi är rättighetsbaserad, barns och familjs rätt organisation
SAID Sweden arbetar för alla barns rätt till en trygg uppväxt. Barn förtjänar en trygg barndom. Ditt bidrag gör skillnad. Hjälp till att bryta tystnaden – bli månadsgivare hos SAID Sweden idag. Bli månadsgivare idag. Hjälp utsatta barn.

Kan du Föreställa dig att mer än vart tionde barn i ditt villaområde skulle dö innan fem års ålder.

Att tio procent av alla barn på skolan istället för att fira skolavslutning och äta tårta bara skulle dö.

Det är fruktansvärda, ogreppbara siffror för oss.

 Med hjälp från Vitamin Angels arbetar SAID Nigeria dagligen med att rädda så många barn som möjligt.

Men i Nigeria är det verklighet. Landet har blivit världens fattigdoms huvudstad en position som Indien tidigare hade. Milliontals människor särskilt kvinnor och barn hamnar i extrem fattigdom där mat för dagen inte är en självklarhet. Situationen i landet är väldigt svår. Men det finns folk och organisationer som arbetar för att hjälpa till.

En sådan organisation är SpringAid International Development (SAID Nigeria) som är lokalpartner till SAID Sweden. Mest känd är SAID Nigeria för arbete för fattiga familjer i sydöstra Nigeria, där de arbetar med kvinnor och barn som lever i utsatthet.  Ett viktigt arbete som de gör är det som gäller att minska undernäringen av barn. Undernärda barn får hjälp och vård att kunna leva.

Detta arbete tar de till olika byar där de träffar När jag besökte flera undernärda barn som inte växte ordentligt och hade svårt att lära sig gå. Barn i samma ålder som er egna men som istället för att leka, klättra, härja och skratta bara låg stilla och trötta – ibland nästan okontaktbara. SAID Nigeria arbetar holistiskt så att föräldrar till dessa barn för utbildning i vad man kan ge sina barn för att de ska undvika att bli undernärda igen.  

Generated button

SAID  Sweden är en svensk utvecklingsorganisation som sedan 2008 arbetar för alla människors rätt till ett värdigt liv genom att bekämpa roten to fattigdom och dess konsekvenser. Fokus ligger på att hjälpa kvinnor och barn i utsatthet, de marginaliserade och fattiga bryta fattigdoms bojor. SAID Sweden stöttar bland annat i deras livsviktiga arbete.

Och vill du vara med och bidra – ja då tycker vi att du ska göra som många andra och bli månadsgivare.

Ger du 100 kronor i månaden räcker det för att fem barn varje år ska få hjälp att överleva.

Blir du månadsgivare innebär det dessutom att  SAID Sweden och dess lokalpartner i Nigeria kan planera och arbeta långsiktigt med sina insatser. Tänk att samma peng som motsvarar en jobblunch på en restaurang här i Sverige kan motsvara livräddande vård för fem barn i ett annat land som Nigeria.

Om man ger 200 kr vid varje tillfälle och sammanlagt minst 2000 kr på ett år, kan man få skattereduktion! Så gäller i alla fall för Plan, och många andra organisationer, och jag antar att även SAID Sweden är en godkänd gåvomottagare av Skatteverket!

SAID Sweden arbetar för alla barns rätt att äta sig mätta och gå till doktorn. För att friska barn växer upp och förändrar världen. Stöd vårt arbete! 95% går till barnen. SpringAid International Development- SAID Sweden räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest – tack vare ditt stöd. Skänk en gåva, bli månadsgivare eller starta en insamling. Tillsammans räddar vi liv. Stöd vårt arbete. Tillsammans räddar vi liv på undernärda barn. Din gåva gör skillnad.

Vilken förmån för oss att kunna bidra!

Vi tackar och hoppas ni är många som vill ta det steget!

Bankgirokonto: 381–0066

Swishnummer: 1 236 942 502

Skattereduktion

Alla månadsgivare som ger minst 200 kr i månaden kan få skattereduktion på sina gåvor. Du får tillbaka 25% av gåvobeloppet från Skatteverket på gåvor upp till 6000 kronor om varje gåva är på minst 200 kr. Det gäller alla organisationer med avdragsrätt. SAID Sweden skickar en kontrolluppgift till Skatteverket för de gåvor vi fått, och du godkänner beloppet i din deklaration. Du behöver alltså inte skicka in några uppgifter själv.

Generated button