”Tillgång till högsta möjliga hälsostandard är varje människas grundläggande rättighet, oavsett etnicitet, religion, politisk åsikt eller ekonomiska och sociala förutsättningar.” Detta fastställs i WHO:s författning som undertecknades av medlemsländerna i juli 1946. I Afrika söder om Sahara är dör många människor av vanliga sjukdomar liksom malaria, diabetes, hög-blodtryck osv av okunskap, mödradödligheten fortfarande hög. Spridningen av hiv/aids har bromsats, men är fortfarande en betydligt vanligare sjukdom i dag än för 20 år sedan. Dessutom medför klimatförändringarna helt nya hälsoutmaningar. Nigeria har bland de sämsta hälsoindikatorerna i världen. SAID Swedens förebyggande och hälsofrämjande arbete med våra partners i syd gäller mobilisering, organisering av byar för att öka kunskap om olika hälsotillstånd och kapacitet utbildning för vårdpersonal. Vi har fokuserat på hiv/aids, malaria, diabetes.