Ungas Delaktighet i mänskliga rättigheter och demokrati är en de fokus områdena som vår organisation SAID Sweden har arbetat i sedan vi startade i 2008

Fler studier i demokrati har visat är demokrati troligen det bäst form av samhällets organisering eller regeringsform. Detta berör på att av alla kända former av regeringar är det just det som erbjuder människor bästa förutsättningar att få leva i frid och frihet och få sin värdighet respekteras. Unga människor har en viktig roll att spela i demokratis utveckling

Vi vet att unga är delaktiga, sluter upp och har kunskap om hur en demokrati fungerar är på sikt avgörande för demokratins överlevnad. Målet är att främja en uthållig och levande demokrati i världen genom att stärka människors förutsättningar att delta i demokratin. Detta behövs framför allt i fattiga och utvecklings länder.

I Sverige fyller Demokratin 100 år. Det är värt att fira!

Idag finns runt om i världen förekomsten av hat och hot i offentliga samtal ökar.  Det är ingen hemlighet att demokratins principer och alla människors lika värde ifrågasätts – då är det viktigt att vi inte tar demokratin för given.

 Därför sker nu i Sverige en nationell kraftsamling på initiativ av regeringen. Målet är att främja en uthållig och levande demokrati i hela landet genom att stärka människors förutsättningar att delta i demokratin. Det var vetskapen om detta som inspirerade SAID Nigeria, vår lokalpartner att starta initiativet: Emerging Leaders in Human Rights & Democracy (ELIHAD).

För oss på SAID Sweden handlar uppdraget om att underlätta för unga att delta i demokratin. Det gör vi genom olika insatser!

Samarbete med ungdoms organisationer

SAID Sweden ska intensifiera samarbete med ungdoms organisationer för att tillsammans öka ungas kunskap om lokal demokrati fram till 2030. Vårt samarbete handlar om att utveckla metoder för ungas delaktighet som sedan kan spridas i landet och i andra länder.

Syftet är att speciellt främja förutsättningarna för de unga som på olika sätt upplever sig vara eller är exkluderade från dagens samhälle. Genom att öka ungas delaktighet kan vi bidra till en stark demokrati.

Demokrati till skolan

Vår verksamhet har inneburit besök i skolor för att berätta hur viktigt ingas delaktighet  och  engagemang är i samhället. Skolan har en viktig roll i att bidra till ungas demokratiska färdigheter och kompetenser. Genom samarbete med olika aktörer kan ungdomar inspireras för att  skapa engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter.

Prata demokrati

Målet är också att ungdomar även vuxna ska prata demokrati. SAID Sweden tillsammans med SAID Nigerias uppdrag är att skapa möjligheter för att ungdomar ska ha förutsättning att prata om demokrati. Detta är strategiskt och långsiktigt arbete . Bland annat vi vill:

  •  stärka ungas kunskap om den lokala demokratin
  • utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser
  •  främja ungas deltagande och stärka delaktigheten i demokratin

Tillsammans kan vi alla bidra till att demokratiska färdigheter och kompetenser utvecklas och på så sätt främja deltagande och stärka ungas delaktighet i demokratin.