Globala målen och katolska kyrkan efter två år

Det har gått två år sedan världens länder den 25 september 2015 antog Agenda 2030 bland annat att utrota extrem fattigdom överallt i världen till 2030. Samfund, kyrkor, grupper och enskilda kristna har en särskilt viktig roll att spela för att de globala målen ska uppnås. Hur många människor känner till globala målen? Hur förhåller sig katolska kyrkan till dessa 17 målen och vilken kunskap finns inom vanliga kyrko-medlemmar om dessa mål?