Bidrag från The Girl Generation

Det kom äntligen. Sedan juli har vi pratat med The Girl Generation för ett projektbidrag. Workshops och seminarier anordnade av TGG har deltagits av SAID-program och projektansvariga. Mycket hårt arbete har gått in i förberedelserna. Vi är glada att informera alla våra supportrar och volontärer; samt de samhällen vi jobbar med med att vi äntligen har fått ett bidrag för projektet ”Social Change Mobilization in 6 Communities to End FGM.” Detta är verkligen en välkommen bidrag för detta viktiga projekt.

Vi  tackar The Girl Generation för att förlänga detta bidrag till SAID Nigeria. På samma sätt uppskattar vi  projektgruppen, särskilt Frank Uchelor, Peter Tykknnen, Paul Ekechukwu och det tekniska stödet från vår grundare, Dr Chikezie Onuoha. Vi tackar SAID Sweden som har samarbetat i projektet.

Syftet med projektet

Huvudsyftet med detta projekt är att bidra till att minska och eliminera fall av FGM i i Imo-delstaten genom  social förändringsmobilisering. Det   syftar till att förändra attityder och beteenden som främjar FGM i målgrupperna. Det är också att omvandla de sociala normer som grundar och driver FGM i dessa samhällen; och bidrar till den globala åtgärden som syftar till att sluta den i en generation.

Strategi och metoder

Projektet kommer att använda olika strategier, inklusive socialmobilisering, påverkans arbete för  ökad medvetenhet och kapacitetsuppbyggandet. Huvudverksamheten kommer att omfatta medvetenhetsmöten, kapacitetsuppbyggnadsverkstad, mentorskap.  Det kommer att ske rådhusmöten, upprättande av gemenskapsaktionsgrupper, dialogmöten med nyckelaktörer, traditionella , religiösa ledarna, CBO, personalutbildning, gemenskapsdeklaration mot våld mot kvinnor och flickor i alla dess former.

För att genomföra dessa aktiviteter ska vi använda rätt väg framåtriktad strategi. Det mobiliserar samhällen, dialoger med ansvariga för att stödja samhällets egna önskade förändringar. Processen med rätt väg framåt består av tre delar som kommer att följa varandra: socialmobilisering, Dialogen för förändring och realiserande av gemensamt avtal.

Chiamaka Ekwueme
Projektansvarig, SAID Nigeria