Träffa Maria

Elva år gamla Maria Uzondu från Mbano i Imo, Nigeria är ett barn med en tydlig vision om att bli läkare. Hon vill  hjälpa människor och göra världen till en bättre plats, särskilt för fattiga och marginaliserade barn och kvinnor. Men pandemin har äventyrat hennes hopp och drömmar.

Under COVID-19-lockdownen tappade hennes far sitt jobb, och hennes familj hade inte råd med internetkurser. Trots sin önskan att lära sig riskerar hon nu att hoppa av skolan.

Redan före COVID-19 hade SAID Sverige, i samarbete med lokala partners i Nigeria, 401 barn från fattiga familjer i vårt  Ensuring Access To Basic Education Programme (EATBEP), Back-to-School (tillbaka till skolan)-program.  Nu finns det många av dessa barn som, precis som Maria, riskerar att aldrig ha en chans att fortsätta med skolan.

Generated button

Detta beror på att vi inte längre har kapacitet att fortsätta betala för skolavgifter och material på grund av minskade resurser, konsekvenserna av Corona pandemin och dess sociala omvälvning.

Många av oss har sett effekterna av COVID-19 på våra barns utbildning. Men för Maria och miljontals barn i Nigeria har pandemin förvärrat en inlärningskris som kan sätta stopp för deras utbildning. Hjälp Maria och liknande barn i Nigeria att fortsätta skolan. Vänligen stöd vårt BACK-TO-SCHOOL-PROGRAM för barn som inte går i skolan eller riskerar att lämna skolan i Nigeria! Utbildning är den största investeringen vi kan göra för våra barn!

Tillbaka till skola (Ensuring Access to Basic Education Program– EAEP) Programmet stöder initiativ som syftar till att förbättra tillgång till utbildning, dvs inskrivning, retention, övergång och slutförandet av grundutbildning. Ca.14.2 miljoner barn I skol ålder är inte i skolan i Nigeria. Vi hjälper barn och ungdomar som är I risk att hoppa av eller hoppat av skolan tillbaka till skolan. Vi erbjuder efter skolan aktiviteter i syfte att öka läs- och skrivförmågan.

I Nigeria finns ca. 14.2 miljoner barn i skolåldern som inte går i skolan på grund av att deras familjerlever i extrem fattigdom. Dessa barn har aldrig varit i skolan eller hoppat av skolan eller riskerar att hoppa av. Vi söker, hittar och skickar dessa barn tillbaka till skolan genom vårt projekt TILLBAKA TILL SKOLAN.

Vi har 401 sådana barn som SAID Sweden i samarbete med våra lokala partners i Nigeria har hittat och skickat tillbaka till skolan. Därmed får de en ny start i livet, och redskap att själva ta sig ur fattigdom. Utan skolgång är detta omöjligt.

Detta gör Tillbaka till skolan:

  • Betalar skolavgifter för 401 barn.
  • Ger skolmaterial till barnen.
  • Pratar med föräldrar om hur viktig skolan är.
  • Utbildar lärare och rektorer. Fokus ligger på att lärare bidrar till att skapa en miljö som stöder lärandet, visar respekt för och lyssnar till barnen.

SAID Sweden arbetar för alla barns rätt att äta sig mätta och få skolgång. För att friska barn växer upp och förändrar världen. Stöd vårt arbete! 95% går till barnen. SpringAid International Development- SAID Sweden räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest – tack vare ditt stöd. Skänk en gåva, bli månadsgivare eller starta en insamling. Tillsammans räddar vi liv genom att ge dessa barn en god start i livet. Stöd vårt arbete. Tillsammans räddar vi liv på barn. Din gåva gör skillnad.

Företag eller privatpersoner kan sponsra ett eller flera barn i Nigeria. Det ger mervärde för pengarna. 

Du kan ge via Swish 123 6 9 42 502 eller bg 381–0066.

Skicka gärna 100 sek  eller mer till SAID Sweden – för barnens skolgång!

Skattereduktion

Alla månadsgivare som ger minst 200 kr i månaden kan få skattereduktion på sina gåvor. Du får tillbaka 25% av gåvobeloppet från Skatteverket på gåvor upp till 6000 kronor om varje gåva är på minst 200 kr. Det gäller alla organisationer med avdragsrätt. SAID Sweden skickar en kontrolluppgift till Skatteverket för de gåvor vi fått, och du godkänner beloppet i din deklaration. Du behöver alltså inte skicka in några uppgifter själv.

Generated button