Tillbaka till skola (Ensuring Access to Basic Education Program– EAEP) Programmet stöder initiativ som syftar till att förbättra tillgång till utbildning, dvs inskrivning, retention, övergång och slutförandet av grundutbildning. Ca. 20 miljoner barn I skol ålder är inte i skolan
i Nigeria. Vi hjälper barn och ungdomar som är I risk att hoppa av eller hoppat av skolan tillbaka till skolan. Vi erbjuder efter skolan aktiviteter i syfte att öka läs- och skrivförmågan.