SpringAid International Development (SAID), Sweden är en ideell förening med syfte att bekämpa fattigdom och dess konsekvenser särskilt bland marginaliserad kvinnor och ungdomar.

SAID Sweden grundades av dr Chikezie Onuoha i Göteborg och har säte i både Göteborg och Stockholm.  SAID Sweden:s vision är en värld utan fattigdom. Vi driver program i två länder i Afrika nämligen Kamarun och Nigeria och finns i Sverige, UK, USA och Switzerland. SAID i dessa länder är självständig och driver sin verksamhet men med samma vision och syfte. I vår programländer assisterar vi lokala byar och civilt samhälle enskilda organisationer, Community Based, CBOs och Non Govermental organisations, NGOs i fält vid förstudier med att planera och genomföra projekt i mänskliga rättigheterna och företagande, entreprenörskap, organisationsutveckling samt utbildning av projektpersonal, finansiering av projekt, utbildningar m.m.; Påverkansarbete gentemot myndigheter, organisationer, internationella institutioner och NGO:s; Insamlingsverksamhet gentemot allmänheten, företag och institutionella givare, främst i Sverige.

Vi bedriver informations- och kommunikationsarbete om utvecklingsarbete i Sverige och utvecklingsarbete med lokala partner i syd, samt barn och ungdomsverksamhet i Sverige.

SAID Sweden genomför informations- och kommunikationsprogram samt insamling i Sverige för den svenska målgruppen i syfte att öka intresset för och kunskapen om globala utvecklingsfrågor och utvecklingssamarbete. SAID har säte i Stockholm och Göteborg. Verksamheten beräknas fortsätta i liknande omfattning. SAID åstadkommer stora förändringar med små medel. Vi arbetar utifrån en lokal kontext.

I Sverige är vi en förening, vars uppgift är att informera om och arbeta med insamling till programverksamheten inom vår globala organisation. Dessutom har SAID som uppdrag att arbeta med utbildning samt informations- och opinionsbildningsarbete i Sverige. De två verksamhetsområdena är på många sätt integrerade.

När vi samlar in pengar sprider vi kunskap om hunger och fattigdom. När vi berättar om vad hunger och fattigdom är och om våra globala program når vi nya investerare och motiverar befintliga investerare att fortsätta vara partners. Vi benämner oftast våra givare för investerare, då vi ser det som att de investerar i människors framtid. Hos oss bidrar man till att människor hjälper sig själva. Vill du stödja oss? Det går att ge ditt bidrag genom att swisha 1236942502.

Arbetet bedrivs till stor del av volontärer i våra insamlings- och programländer. Totalt nås 12 miljoner människor av vår verksamhet. SAID Sweden har inte några administrativa kostnader då det sköts på volontärbasis innebär att vi kan vi kan göra stora insatser med mindre kostnader.

Målet är att bekämpa rötter till fattigdom i alla dess former genom att öka kapaciteten och kunskapen hos människor som lever i fattigdom:

-att människor som lever i fattigdom ska fa hjälp att mobilisera och organisera sig för att utkräva sina rättigheter och därmed förbättra sina levnadsvillkor,

– förstår och hävda sina rättigheter gentemot beslutsfattare  ,

-Väcka intresse och engagemang hos civila samhälle om globala utvecklingsfrågor och utvecklingssamarbete.

 
Med årets slut i sikte vill vi på SpringAid International Development (SAID Sweden) önska er alla våra medlemmar, månadsgivare, och supportrar och volontärer en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Vi vill också passa på att säga stort tack för ert förtroende och engagemang under det gångna året. Det har varit ett år fyllt av utmåningar och möjligheter.

Mitt i ett utmanande år fortsatte vi att matcha framåt i solidaritet med dem som lever i fattigdom och hunger. Tack vare er, våra otroliga medlemmar, månadsgivare och supportrar!

Vänner, era gåvor idag kommer att göra det möjligt för oss att ge utsatta kvinnor och barn verktyg att stärka samhällen och förändra liv. Tillsammans kan vi ge dessa kvinnor och flickor friheten att fortsätta sin utbildning, förbättra sin hälsa och uppfylla sina ambitioner.

Hjälp oss till att lyfta 200 nigerianska familjer ur extrem fattigdom genom vårt LEAP Local Entreprenuership Access Project, där vi utbildar kvinnor och ungdomar och ger dem startkapital för att starta egna småföretag. Ge idag och hjälp oss att förändra liv.

Vi tackar gamla medlemmar som har erlagt medlemsavgift för 2023 samt vädjar till alla som inte har gjort det att vi litar på deras stöd.

Vi kan inte göra det fantastiska arbete som vi gör för fattiga och marginaliserad barn, kvinnor och unga utan medlemmar som betalar medlemsavgift och skänker gåvor till vår verksamhet. Medlemsavgift för 2023 är 300 sek en skilda och 400 sek för familj-medlemskap.

Tillsammans kan vi bidra till en bättre värld för marginaliserade barn och kvinnor.

Vi ser nu fram emot att fortsätta arbetet för människor som lever i utsatthet tillsammans i det nya året.

Varma julhälsningar, en riktigt god jul och ett gott nytt år!

John Chu

För SAID Swedens styrelse

Swish nummer: 1236 942 502