SAID Sweden anordnar ett stort antal seminarier runt om i Sverige! Kom och mingla med andra som delar vår vision och utbyt erfarenheter, ställ frågor till de som leder vår verksamhet. Mycket fokus har vi lagt på FN:s utvecklingsagenda som antogs 2015, så kallad Agenda 2030 (SDGs). De gäller 17 mål med 169 delmål som tillsammans ska kunna uppnå en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling till år 2030. Tillsammans med lokal partnerorganisationer bidrar vi till att Agenda 2030 uppnås inom en rad olika områden – avskaffning av fattigdom och hunger, god utbildning.


SAID verkar för att avskaffa hunger och fattigdom (mål 1 och 2), något som också bland annat berör hälsa, utbildning, jämställdhet, vatten och sanitet (mål 3, 4, 5 och 6). Vi ligger särskilt fokus på utbildning av flickor genom vår Tillbaka till Skolan. SAID tror starkt på partnerskap och vi vet att vi tillsammans med företag som är socialt ansvarstagande kan bidra till att agendan uppnås. Med SAID kan företag och individer bli en aktiv aktör i att avskaffa hunger och fattigdom. 

Hur många människor känner till globala målen? Under 2019 deltog vi i några relevanta kurser och events. Bland annat kurser som anordnas av SIDA, Forum Syd, Entreprenörskap Forum Uppsala. SE Forum Stockholm. SAID Sweden är en lärande organisation. Därför är det viktigt för oss med kapacitet och organisationsutveckling för att bli ännu bättre i vad vi gör. Vi lär oss bästa praxis från världsledande personer i de olika områden vi verkar i.

Generated button