SAID Sweden arbetar i förebygande barn -och ungdomsverksamhet samt integration av nyanlända för att minska utanförskapet i det svenska
samhället. Aktivt arbetar vi för att motverka all form av diskriminering. SAID verksamhet främjar demokrati och respekt för mänskliga värdighet.