Integrationsarbete

SAID Sweden arbetar i förebyggande barn -och ungdomsverksamhet samt integration av nyanlända för att minska utanförskapet i det svenska samhället. Aktivt arbetar vi för att motverka all form av diskriminering. SAID verksamhet främjar demokrati och respekt för mänskliga värdighet.

Att bekämpa fattigdom och öka det gemensamma välståndet kräver att alla har möjlighet att delta fullt ut i alla aspekter av livet. Offentlig diskussion är ett viktigt medel för social förändring och ekonomiska framsteg. Samtidigt har det politiska och sociala deltagandet inneboende värde för det individuella välbefinnandet.
Det är vårt etiska och moraliska ansvar att bekämpa fattigdom i alla dess former i världen. Detta är kampen som SAID har ägnat sig åt i nästan ett decennium.

SAID bekämpar de grundläggande orsakerna till fattigdom och deras inverkan i alla former. Vår vision är en värld utan hunger, där mänskliga rättigheter respekteras och människor har möjlighet att förverkliga sig själva

Generated button