Insamling av medel

I Sverige är vi en förening, vars uppgift är att arbeta med insamling till programverksamheten inom vår globala organisation. När vi samlar in pengar sprider vi kunskap om hunger och fattigdom.

När  vi berättar om vad hunger och fattigdom är och om våra globala program når vi nya investerare och motiverar befintliga investerare att
fortsätta vara partner. Vi benämner oftast våra medlemmar och givare för investerare, då vi ser det som att de investerar i människors framtid.

 

Generated button