Informations– och opinionsbildning SAID Sweden arbetar med informations- och  kommunikationsprogram i Sverige  för den svenska målgruppen i syfte att öka intresset för och kunskapen om globala utvecklingsfrågor och utvecklingssamarbete. De två verksamhetsområdena är på många sätt integrerade.

Generated button