Informations– och opinionsbildning SAID

Sweden arbetar med informations- och  kommunikationsprogram i Sverige  för den svenska målgruppen i syfte att öka intresset för och kunskapen om globala utvecklingsfrågor och utvecklingssamarbete. De två verksamhetsområdena är på många sätt integrerade.

SAID Swedens vision är en värld utan fattigdom och hunger.

Att genom fattigdomsbekämpning bistå människor i att förvärva verktyg att lyfta sig ur fattigdom: förbättra sina livsvillkor, hävda sina rättigheter, få tillträde till beslutsprocesser,
samhällstjänster och gemensamma arenor, agera för att förändra de mekanismer som ligger bakom förtryck, diskriminering och fattigdom.

SAID Sweden har som ändamål att bedriva ideell verksamhet som främjar fattigdomsbekämpning genom projekt och program. I huvudsak ska SAID Sweden stödja lokala enskilda organisationer (Community Based Organisations, CBOs) att planera och genomföra utvecklingsprojekt, särskilt de som bekämpar fattigdom och främjar demokrati,
mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar utveckling och utbildning av särskilt barn,
ungdomar och kvinnor samt integration av nyanlända i det sociala, kulturella och
ekonomiska livet i Sverige. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av
diskriminering.

SAID Swedens huvuduppgift är att stärka det civila samhället i utvecklingsländer, så att
människorna där ges möjlighet att påverka sin egen situation. Detta skall ske genom att
bekämpa roten till fattigdom och dess konsekvenser.

SAID Sweden arbetar med utvecklingssamarbete genom bidrag från olika finansiärer:

a) Expertstöd och utbildning av personal i samband med förstudier, planering, uppföljning,
utvärderingar och organisationsutveckling samt vidareutbildning av projektpersonal. b)
Påverkansarbete riktat mot myndigheter, organisationer och internationella institutioner
och NGO: c) Finansiering av projekt, m.m. d) Uppföljningsprojekt e) För dessa ändamål
kommer SAID Sweden att på olika sätt bedriva insamlingsverksamhet gentemot
allmänheten, samt söka bidrag från andra institutioner och aktörer.

Svenska målgruppen

SAID Swedens kommunikations- och informationsarbete riktar sig till en bred målgrupp. De viktigaste informationskanalerna är SAID Swedens hemsida och Facebook. Vi kommer att fortsätta marknadsföra oss på Facebook, WhatsApp, via webbplatsen, samt via andra sociala medier.

SAID Sweden behöver annonserar för att verksamheten ska nå flera människor både i Sverige och utanför. Vi   ökar våra inlägg på olika social plattformar  Vi också  använder vännernas nätverk för att få en större räckvidd. Erfarenheten lär oss att detta ökar gillamarkeringar av antalet visningar.

Det verkar som människor är trygga när de får koppla ett ansikte till verksamheten. Därför är det viktigt att alla principiella verksamhetsledare delar viktiga inlägg i Facebook på egna sidor. Att skapa en sluten Facebookgrupp av de som älskar SAID Sweden kan vara också till nytta.

Facebook fortsätter att vara det medium där vi hela tiden når ut till nya människor och bygger upp förtroende för verksamheten. Ambitionen är att varva information om verksamheten med direkta uppmaningar att bidra. Eftersom SAID i andra länder har egna officiella Facebook sidor, kommer vi också att dela viktiga inläggen från dem på vår sida.

Genom webb: www.saidsweden.se liksom vår Facebook kommer vi att få en webbsida som är levande och interaktiv och går lät att uppdatera. Meningen är att synkronisera den med de andra SAID Swedens sociala medier och att alla Facebook uppdateringar syns i ett flöde på hemsidan. Tyvärr har vi inte lyckats med att hålla vår hemsida levande med aktuella händelser.

Generated button