Vill du bli medlem i SAID Sweden

Att bli medlem i SAID Sweden är ett sätt att visa att du står bakom vår verksamhetsidé.  Alla medlemmar har rätt att rösta på årsmötet.

 

Medlems blankett SAID

[doc id=795]