Vi lever i exceptionella tider. Coronavirusets spridning och effekter på hälsa och ekonomi påverkar oss alla. Coronavirusets framfart har medfört aldrig tidigare skådade utmaningar för ideella organisationer. Läget förändras dag för dag och timme för timme.

Sveriges höga dödstal i covid-19 sticker ut i jämförelse med våra nordiska grannländer och många andra länder. Vi vet inte vad detta beror på. Det verkar som vi kommer att leva med COvid-19 en lång tid .

Det är en svår situation, men vi får inte låta oron paralysera oss.
Tillsammans kan vi klara detta. Vi ska vara modiga, men försiktiga så att vi begränsar smittspridningen och samtidigt möjliggör för hjulen i samhället att fortsätta snurra.

COVID-19-pandemin påverkar alla, överallt. Men det påverkar olika grupper av människor på olika sätt och fördjupar befintliga ojämlikheter.
Vi kan inte lösa alla problem, men vi arbetar hårt för att stödja de som riskerar drabbas mest av situationen. De är personer som redan lever i social utsatthet och coronapandemin förvarar detta.

Som ideella organisation har vi en viktig samhällsfunktion, särskilt i kristider. När samhället prövas ska ideella verksamhet stå stark och just då behövs solidaritet och medmänsklighet. All ideella verksamhet har detta som mål.

Genom vår verksamhet vi vill göra samhället lite mänskligare, lite varmare. Vi kan inte göra allt, men vi kan alla göra något för dem som har det tufft. Läget är fortsatt allvarligt i Sverige.