Styrelse och kansli

SAID Sweden är en ideell organisation som styrs demokratiskt. Styrelse består av sju personer som väljs av årsmötet. Samtliga i styrelsen väljs på mandatperioder om två år och nomineras av SAID Swedens lokalavdelningar. Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten, och ger i uppdrag till kansli att utföra arbetet. Mellan SAID Swedens  årsmöten är det styrelsen som är organisationens högst beslutande organ.

Chikezie Onuoha
Chikezie OnuohaOrdförande
SAID Swedens grundare Chikezie Onuoha har engagerat sig för marginaliserade och fattiga människor i 25 år. I 2008 took han initiativ i Göteborg att bilda Afrika Union som bytte namn senare till SpringAid Sweden. I 2016 bildande han SpringAid International Development (SAID Sweden), med syster organisationer i UK, Nigeria, Cameroon och USA och är kontaktperson för samarbete med syster organisationer. Chikezie har bott i Uppsala, Västerås, Gävle och Göteborg. Han har enastående passion för utvecklingsfrågor och utvecklingssamarbete och brinner för mänskliga rättigheter. Chikezie har en doktorshatt i medicinsk etik vid Uppsala universitetet och är verksamhetsansvarig för SAID Sweden. Han har varit lärare i medicinsketik vid Newmansinstitutet Uppsala.
John Chu
John ChuVice ordförande
Har varit medlem i SAID Sweden i många år. Egenföretagare, arbetar som Sushi chef i restaurant Koizen i Göteborg. John kan beskrivas som en entreprenör och har start flera olika projekt både i Sverige, Kina och Indien. Johns ambition är att sprida kunskap om SAID Sweden och dess arbete. Han organiserar möten och initierar insamlingsaktiviteter i nära samarbete med övriga SAID medlemmar. Huvudprojekt för John är programmet för John är att hjälpa utbilda kvinnor och ungdomar i entreprenörskaps tänkande, består med finansiell kunskap, starta eget små företag, mentorskap för Självhjälpsprogrammet.
Evline Karam
Evline Karammedlemsvärvning
Evline har haft erfarenhet som egen företagare i hemlandet i Lebanon och är också styrelse medlem i Mångsysslarna AB, Gävle. Hon jobbar som kanslist i S:t Pauli Katolska församling, Gävle. Sedan två sedan sitter hon i SAID Swedens styrelse. Hon har ansvar för medlemsvärvning .
Matthew Ike
Matthew IkeSuppleanter
Han har varit medlem av SAID Sweden i många år och satt tidigare i styrelse som ordinär ledamot. Matthew har intresse för utvecklingsfrågor och fattigdomsbekämpningsarbete särskilt om hur fattiga människor kan få hjälpa genom mobiliseraring och organisering att lyfta sig ur fattigdom. Han är övertygade om att SAIDs verksamhet är viktig och kan göra stor skilnad för utsatta människor både i och utanför Sverige
Doris Wennerberg
Doris WennerbergSekreterare
Hon har varit lärare i främmande språk och skolledare vid gymnasiet i Kungälv; sedan flyktingkrisen 2015 har hon introduktionskurser i svenska och svensk samhällskunskap för nyinflyttade. Hon leder Göteborgs lokalavdelning inom SAID Sweden. Doris är väldigt intresserad av utbildnings- och undervisningsfrågor; därför ligger henne programmet Back to School särskilt varmt om hjärtat.
Christopher Amalaha
Christopher AmalahaKassör och kanslist
Han driver eget bokförings företag Chrismilia. Christopher har många års engagemang i föreningslivet. Han var en gång orförande i ideell förening Youth Kids international (YKI), nuvurande orförande i Nzuko Ndigbo Gävleborg, Igbo folkets Ideell Förening. Sedan 2017 har han varit styrelse medlem i SpringAid international Development, SAID Sweden som Kassör och en av Gävle kanslis ansvariga. Han brinner för utveckligsfrågor och sammarbete särskilt för fattigdomsbekämpning bland marginaliserade kvinnor, ungdomar och barn.
Teresa Chu
Teresa ChuStyrelseledamot
Teresa Chu Medlem i SAID Sweden sedan många år. Egenföretagare, arbetar som Sushi chef i restaurant Koizen i Göteborg. Teresas önskan är att göra SAID Swedens namn och arbete känt. Hon organiserar insamlingsaktiviteter och arbetar nära andra SAID Sweden medlemmar. Hon hjälper till att stödja vårt projekt Back to School och jälvhjälpsprogrammet för föräldrarna i Nigeria.
Raymond Samaan
Raymond SamaanStyrelseledamot
Han år kock på Compass group AB sedan. Har alltid jobbat inom hotell och restaurang branschen samt som konsult på café maskiner och restaurang möbler företag i drygt 2år. Raymond har alltid haft intresse för föreningsliv och fattigdomsbekämpning. Han känner sig glad när han har möjlighet att hjälper utsatta, marginaliserade människor skaffa sig ett bättre liv. Ursprungligen kommer han från Syrien. Innan utvandring till Sverige hade han bott i Libanon och i Saudiarabien sammanlagt cirka 18 år. Raymond kommer med sin kunskap och kompetens sedan två års sedan till SAID Swedens styrelse.