Entreprenörskap (Local Entrepreneurship Access program—LEAP)
LEAP syftar till att hjälpa fattiga kvinnor och ungdomar samt arbetslösa att starta små, lokalt relevanta företag för att få chanson i livet. LEAP ger dessa marginaliserad fattiga personer att skapa konsekventa källor till försörjning. Under LEAP bedriver vi dessutom: Tillbaka till skola (Ensuring Access to Basic Education Program– EAEP) Programmet stöder initiativ som syftar till att förbättra tillgång till utbildning, dvs inskrivning, retention, övergång och slutförandet av grundutbildning.