Världen urbaniseras fort. Fler och fler människor lämnar byar och gårdar att bo i städer, detta innebär snabb stadsutveckling med sina komplicerade problemproblem. När det gäller framtida trender uppskattas 93% av stadens tillväxt i utvecklingsländerna, med 80% av stadens tillväxt som förekommer i Afrika. Med tanke på att Nigeria är det mest befolkade landet i Afrika, med många människor som snabbt flyttar in i stadsområden, kommer det inte som någon överraskning att nästan 15 miljoner människor behöver förbättrade bostäder. Det är i detta ljus som vi är engagerar att bidra till att minska hemlösheten genom att ge fattiga och marginaliserade människor tak över huvudet.